Quyết định 1115/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 1115/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (đợt 3).

Ngày 30/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1115/QĐ-TTg về việc điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (đợt 3). Cụ thể, điều chỉnh tăng 1.218,639 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho các dự án Phụ lục 1c kèm theo Nghị quyết 71/2018/QH14 của Quốc hội từ nguồn dự phòng 10% vốn nước ngoài tại bộ, ngành, địa phương. Để nắm rõ nội dung chi tiết quyết định, mời các bạn theo dõi nội dung bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1115/QĐ-TTg

Tăng 1.218,639 tỷ đồng kế hoạch ĐT trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020

Đây là một trong những nội dung chính của quyết định Quyết định 1115/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, giao bổ sung 2.962,613 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho các dự án Phụ lục 1c kèm theo Nghị quyết 71/2018/QH14 của Quốc hội từ nguồn vốn nước ngoài tăng thêm (60.000 tỷ đồng) theo Nghị quyết 71/2018/QH14.

Cũng trong Quyết định này, Chính phủ giao bổ sung: 25 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho tỉnh Quảng Trị; 46 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 cho tỉnh Quảng Ngãi và Trà Vinh. Giao 1.427,752 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2019 cho một số địa phương khác.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đầu tư thương mại được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 04.09.2019 16:12:46 +07:00
Đánh giá bài viết
1 54
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo