Quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế

Những quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế

Học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Đây là quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) hiện hành, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT.

Quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 105/2014/NĐ-CP: “Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế“.

Như vậy, đối tượng học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Nhà nước hỗ trợ 30% chi phí mua bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, đối tượng này còn được hưởng những quyền lợi bảo hiểm y tế sau đây:

  • HSSV được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện quận, huyện và tương đương theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp theo hằng năm;
  • Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường từ nguồn kinh phí của BHYT;
  • Được thanh toán 100% chi phí KCB nếu tổng chi phí khám chữa bệnh 1 lần thấp hơn 15% mức lương tối thiểu. (điểm b khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014);
  • Được thanh toán 80% chi phí KCB khi đi đúng tuyến. Kể cả khi thực hiện KCB có dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn (nhưng không quá 40 tháng lương tối thiểu cho 1 lần sử dụng dịch vụ).

- Trường hợp cấp cứu được khám và điều trị ở bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào và xuất trình thẻ y tế thì được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh theo quy định (khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014).

– Các trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, có trình thẻ BHYT thì được thanh toán theo mức hưởng như sau:

  • Được thanh toán 70 % chi phí KCB tại các bệnh viện tuyến huyện và từ ngày 1/1/2016 thì sẽ được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh;
  • Được thanh toán 60 % chi phí điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh;
  • Được thanh toán 40 % chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện cấp trung ương.

– Các trường hợp đi khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế không ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì được thanh toán lại tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tham gia nhưng mức tối đa không vượt quá quy định của Phụ lục 04 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014.

Loại hình KBCB

Tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mức thanh toán tối đa cho 01 đợt KBCB

1. Ngoại trú

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

60.000 đồng

2. Nội trú

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

500.000 đồng

Cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương đương

1.200.000 đồng

Cơ sở y tế tuyến TƯ và tương đương

3.600.000 đồng

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

Nếu khi đi khám, chữa bệnh mà không tuân theo thủ tục trên thì cần chuẩn bị hồ sơ thanh toán lại chi phí khám chữa bệnh tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC như sau:

1. Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT lập theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

2. Các thủ tục, giấy tờ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

3. Giấy ra viện.

4. Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).

Đánh giá bài viết
1 1.277
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.