Quy định mới về tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội

Tiêu chuẩn tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội

Bộ Quốc phòng vừa ban hành quy định mới về việc tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

Ngày 27/12 vừa qua, BQP đã ban hành Thông tư 308/2017/TT-BQP quy định việc tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội, theo đó để được tuyển chọn làm cán bộ, sĩ quan dự bị phải đáp ứng những điều kiện sau:

1. Về năng lực, độ tuổi

- Là Quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng; cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế nhà nước;

+ Có độ tuổi phù hợp theo từng cấp bậc, hoặc trường hợp khác do người có thẩm quyền quy định

+ Cán bộ công viên chức ngoài quốc phòng thì có độ tuổi không quá 35

- Là người lao động đang làm việc ở các cơ quan, tổ chức không thuộc biên chế nhà nước;

+ Có độ tuổi không quá 35

- Là người tốt nghiệp đại học, sau đại học có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời.

+ Có độ tuổi không quá 30

+ Trường hợp có học vị thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 1 thì không quá 35

+ Trường hợp có học vị tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 thì không quá 40

2. Trình độ học vấn, thời gian công tác

a. Đối với viên chức quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp: thời gian công tác ít nhất 2 năm

- Đơn vị thuộc khối dự toán:

+ Tốt nghiệp hệ chính quy, công lập, trung lập dài hạn loại khá trở lên;

+ Đơn vị ở vùng cao, biên giới hải đảo... phải tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên;

- Đơn vị thuộc khối họach toán:

+ Tuyển chọn chức danh trợ lý, giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, quản đốc, đội trưởng bình đoàn... phải tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên;

+ Đối với chức danh đội trưởng binh đoàn phải từng đảm nhiệm chức danh đội phó hoặc ở vị trí đương nhiệm ít nhất 1 năm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b. Đối với người ngoài quân đội:

- Tốt nghiệp hệ chính quy, công lập, trung lập dài hạn loại khá trở lên

- Người làm việc tại trung tâm, viện nghiên cứu, học viện, nhà trường, bệnh viên hạng đặc biệt, loại 1 phải có điểm tốt nghiệp đại học từ 7,5...

3. Yêu cầu về sức khỏe:

- Người ngoài quân đội: đạt sức khỏe loại 1, 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

- Người trong quân đội: đạt sức khỏe loại 1, 2 theo Hướng dẫn 1631/LC-QY-CB của liên cục quân y - Cán bộ

4. Xếp lương, phong quân hàm sĩ quan

Theo Thông tư, những người được Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng, căn cứ vào trình độ đào tạo, kết quả tốt nghiệp, quá trình làm việc, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và mức lương hiện hưởng để xếp lương, nếu đã được bồi dưỡng kiên thức quân sự theo quy định được xét phong quân hàm sĩ quan.

Nguyên tắc xếp lương, phong quân hàm sĩ quan: Đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, căn cứ vào mức lương hiện hưởng trước khi được tuyển dụng vào quân đội để xếp lương và tính thời gian bảo lưu trong xét nâng bậc lương kế tiếp.

Đối với đối tượng hoàn thành thời gian tạm tuyển hoặc được miễn tạm tuyển theo quy định, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định tuyển dụng: Những người tốt nghiệp đại học, được xếp lương bậc 1 của ngạch công chức, viên chức, nếu đã qua bồi dưỡng kiến thức quân sự theo quy định thì được phong quân hàm cấp thiếu úy.

Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của chức danh đảm nhiệm thì được xếp lương bậc 2 của ngạch công chức, viên chức nêu trên, nếu đã qua bồi dưỡng kiến thức quân sự thì được phong quân hàm cấp trung úy…

Đánh giá bài viết
1 284
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo