Quy định mới về tiền lương từ 1/7/2022

Chế độ cải cách tiền lương mới nhất

Ngày 21/5/2018, Ban Chấp hành TW đã ban hành Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động. Trong bài viết này Hoatieu xin tổng hợp những quy định mới về tiền lương từ 1/7/2022, mời các bạn cùng theo dõi.

Trước đó, theo lộ trình cải cách tiền lương của Chính phủ thì từ ngày 1/7/2021 sẽ chính thức áp dụng bảng lương mới. Tuy nhiên trước những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid19 gây ra, Chính phủ đã phải đưa ra quyết định lùi thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là ngày 01/7/2022. Tức là chậm một năm só với lộ trình của Nghị quyết 27/NQ-TW.

Sau đây là tổng hợp những điểm mới về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo Nghị quyết 27, mời các bạn cùng theo dõi.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, sau cải cách, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những thay đổi lớn sau:

Bãi bỏ mức lương cơ sở: Theo Mục 3.1.c Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và áp dụng mức lương cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức; mức lương cụ thể này sẽ được tính căn cứ theo vị trí việc làm của từng đối tượng.

Trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm:

Đối với khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động.

Áp dụng hệ thống bảng lương mới: Theo Nghị quyết này, sẽ có 05 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể: 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo; 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; 03 bảng lương đối với lực lượng vũ trang. So với hệ thống bảng lương hiện hành tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, hệ thống bảng lương mới sẽ không còn bảng lương cho chuyên gia cao cấp. Bảng lương của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Sẽ có cơ cấu tiền lương mới cho công chức, viên chức: Theo Điểm a Khoản 3.1 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW, cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Đồng thời, bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Bỏ phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức: Sẽ bãi bỏ một số loại phụ cấp như: Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); Phụ cấp độc hại nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề). Đồng thời sắp tới sẽ có quy định mới về chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Bãi bỏ hàng loạt các khoản chi ngoài lương: Mục 4 Phần III Nghị quyết 27 quy định bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo... Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức, viên chức tại nhiều tỉnh được hưởng thu nhập tăng thêm: Quy định tại Mục 3.1.d Phần II Nghị quyết 27/NQ-T sẽ mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Với nội dung cải cách này, trong thời gian sắp tới, cán bộ, công chức, viên chức tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng sẽ được hưởng khoản thu nhập tăng thêm này./.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 271
0 Bình luận
Sắp xếp theo