Phụ lục Thông tư 01 2021 BTP

Biểu mẫu Thông tư 01/2021 BTP

Ngày 03/02/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng 2014. Ban hành theo Thông tư là biểu mẫu Thông tư 01 hướng dẫn Luật công chứng.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTP là 29 mẫu giấy tờ, sổ sẽ áp dụng kể từ 26/03/2021, thay thế cho các mẫu giấy tờ, sổ ban hành kèm theo Thông tư 06/2015/TT-BTP, đơn cử như:

Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng (Mẫu TP-CC-01);

Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng (Mẫu TP-CC-02);

Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-03);

Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-04);

Đơn đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên (Mẫu TP-CC-05);

Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho công chứng viên (Mẫu TP-CC-06);

Giấy đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-07);

Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-08);

Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-09);

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-10);

Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng (Mẫu TP-CC-11);

Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-12);
...
Chi tiết các mẫu giấy tờ, sổ xem tại Thông tư 01/2021/TT-BTP, có hiệu lực từ 26/03/2021, thay thế Thông tư 06/2015/TT-BTP.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 5.192