Mẫu phiếu bầu cử phó bí thư chi bộ

Mẫu phiếu bầu cử Phó bí thư Chi bộ là mẫu phiếu được lập ra để làm phiếu bầu cử phó bí thư của chi bộ. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của những thành viên ứng cử, nhiệm kỳ ứng cử, một phiếu bầu cử có số dư và một phiếu không số dư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu phiếu bầu cử phó bí thư chi bộ tại đây.

Mẫu phiếu bầu cử Phó bí thư Chi bộ

Mẫu phiếu bầu cử phó bí thư chi bộ

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu bầu cử phó bí thư chi bộ như sau:

Mẫu phiếu bầu cử phó bí thư chi bộ số 1

Mẫu phiếu bầu cử phó bí thư chi bộ

Ở phần đầu của phiếu bầu cử Phó bí thư Chi bộ là danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên. Đây là 2 mẫu phiếu bầu Phó bí thư chi bộ dùng cho danh sách bầu có số dư (Mẫu 1) và không có số dư (Mẫu 2).

Ở mẫu đầu tiên, người được bầu sẽ được giữ nguyên tên trong danh sách, ngược lại, người không được bầu sẽ bị gạch giữa họ và tên. Ở mẫu thứ 2, có thêm cột đồng ý và không đồng ý bên cạnh tên ứng cử viên để người bình bầu đánh dấu vào.

ĐẢNG BỘ ...........................

CHI BỘ ...............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................., ngày.....tháng.....năm.........

Đóng dấu Đảng uỷ

PHIẾU BẦU CỬ

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆM KỲ...................

Phiếu bầu cử phó bí thư chi bộ

Ghi chú:

- Không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

- Phiếu này dùng cho danh sách bầu cử có số dư.

Mẫu phiếu bầu cử phó bí thư chi bộ số 2

ĐẢNG BỘ ...........................

CHI BỘ ...............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................., ngày.....tháng.....năm.........

Đóng dấu Đảng uỷ

PHIẾU BẦU CỬ
PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆM KỲ.................

Phiếu bầu cử phó bí thư chi bộ

Ghi chú:

- Chỉ đánh dấu X vào 1 trong 2 ô Đồng ý hoặc Không đồng ý để thể hiện ý kiến của mình.

- Phiếu này dùng cho danh sách bầu cử không có số dư.

Đánh giá bài viết
4 26.154
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo