Thông tư 22/2018/TT-BTTTT

Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT về danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 22/2018/TT-BTTTT

Danh mục theo mã số HS lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm được Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua ngày 28/12/2018.

Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm bao gồm:

- 49.01: Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn;

- 4903.00.00: Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em;

- 49.05: Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in;

- 4910.00.00: Các loại lịch in, kể cả bloc lịch;

- 49.11: Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2019.

Đánh giá bài viết
1 137
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo