Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2016

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV, Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH, Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT, Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT là những chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 5 năm 2016. Mời các bạn tham khảo điểm tin nhanh về nội dung tóm tắt của những thông tư này nhé.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2016

07 văn bản mới nổi bật về Bảo hiểm - Thuế - Lao động

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2016

1. Nguyên tắc xếp lương viên chức ngành Thông tin & Truyền thông

Từ ngày 25/5/2016, Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên, Đạo diễn truyền hình chuyên ngành TT&TT bắt.

Theo đó, nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được quy định như sau:

 • Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quy định tại Thông tư liên tịch này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định tại Điều 17 Thông tư liên tịch này.
 • Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
 • Trường hợp viên chức đủ điều kiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức có hệ số, bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bằng bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ vào chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm.

2. Hồ sơ xét hưởng chính sách đối với phụ nữ DTTS khi sinh con

Từ ngày 30/5/2016, Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc hộ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm:

 • Tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:
  • Giấy đăng ký kết hôn đối với đối tượng hưởng chính sách là người dân tộc Kinh có chồng là người DTTS.
  • Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương đối với trường hợp sinh con thứ ba nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền.

Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số tại Thông tư liên tịch này được thực hiện từ ngày 15/6/2016.

3. Đình chỉ học tập có thời hạn đối với sinh viên vi phạm

Đây là nội dung được đề cập tại Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/5/2016.

Theo đó, áp dụng hình thức đình chỉ học tập có thời hạn đối với những sinh viên thuộc diện sau đây:

 • Đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm.
 • Sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức:

 • Đình chỉ một học kỳ.
 • Đình chỉ một năm học.
 • Đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

4. Yêu cầu đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Từ ngày 27/5/2016, đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Cụ thể như sau:

 • Có tầm quan trọng đối với sự phát triển của ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
 • Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý.
 • Kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Cũng theo Thông tư này, trừ trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định, thời gian thực hiện đề tài cấp Bộ không quá 24 tháng tính từ khi được phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

Đánh giá bài viết
1 36
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo