Những chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ tháng 10/2016

Những chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ tháng 10/2016

Những chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ tháng 10/2016 như: Thời gian nghỉ phép năm của quân nhân chuyên nghiệp; Hướng dẫn mới về xếp lương và phụ cấp lương; Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ; Mức thưởng cho VĐV thể thao quân đội lập thành tích. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Cách tính lương phụ cấp đối với công chức

Nghị định 52/2016/NĐ-CP về tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chính sách thuế, phí, tiền lương có hiệu lực đầu tháng 9/2016

Trong tháng 10/2016, nhiều chính sách mới về Lao động - Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ phép năm của quân nhân chuyên nghiệp

Thời gian nghỉ phép năm của quân nhân chuyên nghiệp

Từ ngày 08/10/2016, Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó:

- Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép hằng năm là 20 ngày (dưới 15 năm phục vụ); 25 ngày (từ đủ 15 đến dưới 25 năm phục vụ); 30 ngày (từ đủ 25 năm phục vụ trở lên).

- Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ở đơn vị đóng quân cách xa gia đình được ưu tiên nghỉ phép hằng năm như sau:

 • Đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên hoặc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK được nghỉ thêm 10 ngày mỗi năm.
 • Đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km đến dưới 300 km và đang hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,5 đến 0,7 hoặc tại các đảo hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,1 đến dưới 1,0 được nghỉ thêm 05 ngày mỗi năm.

2. Hướng dẫn mới về xếp lương và phụ cấp lương

Hướng dẫn mới về xếp lương và phụ cấp lương

Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với tập đoàn viễn thông quân đội giai đoạn 2016 - 2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/10/2016.

Theo đó, quy định thí điểm quản lý lao động, tiền lương giai đoạn 2016 - 2020 đối với:

 • Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 • Tổng công ty và công ty do Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đồng thời đề cập đến việc xếp lương và phụ cấp lương phải thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, Nghị định 52/2016/NĐ-CP, Nghị định 49/2013/NĐ-CP, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Quy định nêu trên được thực hiện từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2020.

3. Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ

Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ

Từ ngày 25/10/2016,Thông tư 130/2016/TT-BQP về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, từ ngày 01/01/2016, mức trợ cấp hằng tháng mới đối với các đối tượng nêu trên = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2015 + 150.000 đồng

Mức hưởng cụ thể theo số năm công tác sau khi đã điều chỉnh như sau:

 • Từ đủ 15 đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.535.000 đồng/tháng.
 • Từ đủ 16 đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.605.000 đồng/tháng.
 • Từ đủ 17 đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.674.000 đồng/tháng.
 • Từ đủ 18 đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.743.000 đồng/tháng.
 • Từ đủ 19 đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.812.000 đồng/tháng.

4. Mức thưởng cho VĐV thể thao quân đội lập thành tích

Thông tư 138/2016/TT-BQP về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) thể thao quân đội (TTQĐ) được tập trung tập huấn và thi đấu sẽ có hiệu lực từ ngày 27/10/2016.

Theo đó, VĐV các đội TTQĐ lập thành tích tại các giải thi đấu sẽ được thưởng theo quy định mới, tiêu biểu khi đạt được huy chương vàng sẽ được mức thưởng như sau:

 • Đại hội TTQĐ các nước thế giới: 75 triệu đồng/VĐV.
 • Giải TTQĐ các nước thế giới, Châu Á: 50 triệu đồng/VĐV.
 • Giải TTQĐ các nước Đông Nam Á: 25 triệu đồng/VĐV.
 • Đại hội TDTT toàn quốc: 30 triệu đồng/VĐV.
 • Giải thể thao Vô địch Quốc gia: 25 triệu đồng/VĐV.
 • Đại hội TDTT toàn quân: 10 triệu đồng/VĐV.
 • Hội thao thể thao toàn quân: 7.5 triệu đồng/VĐV.

Ngoài ra, còn có các Thông tư liên quan đến quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn (có hiệu lực từ ngày 15/10/2016), cụ thể như sau:

5. Thông tư 117/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi gia nhiệt dầu sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 01:2016/BQP).

6. Thông tư 118/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị an định Hecxozen sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 02:2016/BQP).

7. Thông tư 119/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị tạo NitroGlyxerin sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 03:2016/BQP).

8. Thông tư 120/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị tạo Dinitrotoluen sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 04:2016/BQP).

9. Thông tư 121/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị kẹp đạn bằng khí nén sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 05:2016/BQP).

10. Thông tư 122/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm khí nén YKC, VZ20/350 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 06:2016/BQP).

11. Thông tư 123/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm Azốt UGZCIA dùng để nạp cho tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 07:2016/BQP).

12. Thông tư 124/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trục cáp vận chuyển thuốc phóng, thuốc nổ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 08:2016/BQP).

13. Nâng mức chi tiền ăn giữa ca, tạm ứng lương cho người lao động

Từ ngày 15/10/2016, việc quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng của người lao động (NLĐ) làm việc trong công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước thực hiện theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH. Theo đó: Mức chi tiền cho bữa ăn giữa ca của NLĐ được nâng lên tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng (Quy định cũ tối đa không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng). Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty, mức tạm ứng tiền lương cũng được tăng lên tối đa không quá 85% quỹ tiền lương kế hoạch để chi trả hàng tháng cho NLĐ.

Tùy theo yêu cầu thực tế mà việc xác định đơn giá tiền lương theo một trong các yếu tố: Tổng doanh thu; Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương; Lợi nhuận; Đơn vị sản phẩm; Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với tính chất hoạt động để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

14. Nguyên tắc tính lương quản lý Công ty TNHH MTV Nhà nước

Theo Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/10/2016) hướng dẫn chế độ tiền lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý (NQL) công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, lương của NQL được xác định theo nguyên tắc: Tiền lương của NQL chuyên trách được xác định và trả gắn với hiệu suất sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, có khống chế mức tối đa và đảm bảo tương quan hợp lý với người lao động. Tiền lương của NQL không chuyên trách tính theo công việc và thời gian làm việc nhưng không quá 20% tiền lương của NQL chuyên trách. Quỹ tiền lương của NQL công ty tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động và được xác định theo năm. Hàng tháng, NQL công ty được tạm ứng bằng 80% số tiền lương tạm tính cho tháng đó, 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm. Quỹ tiền lương của NQL công ty được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty

15. Hướng dẫn xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Theo đó, Công ty xác định Quỹ tiền lương, phúc lợi (gọi tắt là Quỹ) của người lao động (NLĐ) dựa theo mức hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch. Cụ thể: Lợi nhuận thực hiện = Kế hoạch → Quỹ tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ; Lợi nhuận thực hiện > Kế hoạch → Quỹ = Quỹ (kế hoạch) + 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch (tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ); Lợi nhuận thực hiện < Kế hoạch → Quỹ tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ x tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

Quỹ nêu trên được phân bổ để khen thưởng cho NLĐ và đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi, hoạt động phúc lợi của NLĐ.

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2016.

16. Tăng mức hưởng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ, thôi việc

Theo Thông tư 130/2016/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 25/10/2016) quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/01/2016 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời Điểm tháng 12/2015 + 150.000 đồng

Mức hưởng cụ thể theo số năm công tác sau khi đã điều chỉnh như sau: Từ đủ 15 đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.535.000 đồng/tháng. Từ đủ 16 đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.605.000 đồng/tháng. Từ đủ 17 đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.674.000 đồng/tháng. Từ đủ 18 đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.743.000 đồng/tháng. Từ đủ 19 đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.812.000 đồng/tháng.

Đánh giá bài viết
1 213
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo