Công văn về việc đăng ký thang bảng lương và giải quyết chế độ đối với người lao động

Công văn 3681/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký thang bảng lương và giải quyết chế độ đối với người lao động.

Đánh giá bài viết
1 1.222
0 Bình luận
Sắp xếp theo