Công điện khẩn số 03/CĐ-BNN-TY

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN

---------------

Số: 03/CĐ-BNN-TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trong những năm gần đây, bệnh Dại đã xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Từ đầu năm 2014 đến nay đã có 9 tỉnh, thành phố có báo cáo các trường hợp chó nghi mắc bệnh dại, bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Yên Bái. Theo thông tin của Bộ Y tế, tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2014, cả nước đã có 160.731 người bị chó cắn, phải đi điều trị dự phòng và đã có 28 người tử vong tại 16 tỉnh, thành phố (Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Kiên Giang). Thống kê sơ bộ cho thấy cả nước có khoảng 10 triệu con chó và từ năm 2009 đến nay đã phát hiện có 865 con chó bị bệnh Dại, trong khi đó tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó tại các địa phương đạt tỷ lệ thấp (dưới 60%). Đặc biệt từ đầu năm 2014 đến nay, đã phát hiện rất nhiều trường hợp chó chó mắc bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại, chó lạ, chó thả rông cắn người và cắn chó nuôi của người dân tại nhiều tỉnh phía Bắc gây tâm lý hoang mang trong xã hội, làm nhiều người chết và gây tổn thất kinh tế cho người bị chó cắn do phải đi điều trị dự phòng.

Nguyên nhân chủ yếu là do đàn chó nuôi không được tiêm phòng bệnh Dại triệt để, nhiều nơi tiêm phòng đạt tỷ lệ rất thấp; hiện tượng chó nuôi thả rông, không được quản lý vẫn còn phổ biến tại nhiều địa phương dẫn đến nhiều người bị chó cắn; nhiều người bị chó cắn không đến các cơ sở y tế để tiêm phòng, bị phát bệnh Dại và tử vong. Nguy cơ bệnh Dại lây lan ra diện rộng là rất cao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc khẩn trương tập trung chỉ đạo chính quyền các cấp, các ban ngành có liên quan của địa phương thực hiện các biện pháp quyết liệt, nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh và lây lan bệnh Dại, giảm thiểu người bị chó cắn và tử vong, cụ thể:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bệnh Dại được quy định tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy chế phối hợp giữa các cơ quan thú y và y tế của địa phương trong phòng, chống bệnh Dại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết chó nghi mắc bệnh Dại, các biện pháp phòng chống bệnh Dại một cách có hiệu quả. Đặc biệt tuyên truyền nhân dân giám sát, phát hiện và báo cho chính quyền, cơ quan thú y các trường hợp chó, mèo, động vật khác nghi mắc bệnh Dại để xử lý; đồng thời yêu cầu chủ vật nuôi phải tổ chức quản lý chó, không nuôi thả rông; khi đưa chó ra nơi công cộng phải có dây xích, đeo rọ mõm và có người dắt; tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo; hướng dẫn người bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho người, ngăn ngừa tử vong do chó dại cắn.

3. Các địa phương có bệnh Dại cần công bố dịch bệnh theo quy định; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật ở các cấp; nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán chó trong vùng dịch; thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh Dại tại các địa bàn trọng điểm; ban hành văn bản yêu cầu chủ vật nuôi phải tổ chức quản lý chó nuôi theo quy định, chỉ đạo chính quyền cơ sở rà soát và tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại cho toàn bộ chó, mèo trong vùng dịch, tổ chức bắt giữ và xử lý đối với chó thả rông.

4. Các địa phương tổ chức rà soát số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn và kết quả tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo; tổ chức các đợt tiêm phòng bổ sung, nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng trên 80% so với tổng đàn; tăng cường giám sát để phát hiện sớm bệnh Dại trên động vật; củng cố hệ thống báo cáo dịch, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật.

5. Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán chó, mèo theo đúng quy định; ngăn chặn triệt để việc nhập lậu chó, mèo qua biên giới và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo, nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Sở NN và PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, tp;
- Cục TY, Cục CN; Trung tâm Khuyến nông QG;
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Lưu: VT, TY. (
230)

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá bài viết
1 49
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo