04 phương án sử dụng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ

Phương án sử dung giáo viên chưa đạt chuẩn của Bộ giáo dục

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT về sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Theo đó, có 04 phương án sử dụng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ nhưng không thuộc đối tượng thực hiện nâng chuẩn theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP sau đây:

- Trong 02 năm liên tiếp (2018, 2019), giáo viên có đủ sức khỏe được tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định, khi:

+ Có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên;

+ Hoặc được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Trong 02 năm liên tiếp (2018, 2019), giáo viên không được bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định khi:

+ Có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp;

+ Có một năm được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

- Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật BHXH thì được nghỉ hưu theo quy định.

- Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định trong các trường hợp nêu trên, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.

Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/10/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 354
0 Bình luận
Sắp xếp theo