Phân phối chương trình môn tiếng Anh bậc Tiểu học

Phân phối chương trình môn tiếng Anh bậc Tiểu học

hoatieu.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh Phân phối chương trình môn tiếng Anh bậc Tiểu học do hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm đem đến nguồn tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô, bậc phụ huynh cùng các em tiện cho việc lập kế hoạch môn học.

Phân phối chương trình môn tiếng Anh lớp 3

Tuần

Tiết

Đơn vị bài học

Bài học

Tuần

Tiết

Đơn vị bài học

Bài học

1

1+2

Hướng dẫn học sinh làm quen SGK Tiếng Anh 3

19

73+74

Unit 11

Lesson 1

3+4

Unit 1

Lesson 1

75+76

Lesson 2

2

5+6

Lesson 2

20

77+78

Lesson 3

7+8

Lesson 3

79+80

Unit 12

Lesson 1

3

9+10

Unit 2

Lesson 1

21

81+82

Lesson 2

11+12

Lesson 2

83+84

Lesson 3

4

13+14

Lesson 3

22

85+86

Unit 13

Lesson 1

15+16

Unit 3

Lesson 1

87+88

Lesson 2

5

17+18

Lesson 2

23

89+90

Lesson 3

19+20

Lesson 3

91+92

Unit 14

Lesson 1

6

21+22

Unit 4

Lesson 1

24

93+94

Lesson 2

23+24

Lesson 2

95+96

Lesson 3

7

25+26

Lesson 3

25

97+98

Unit 15

Lesson 1

27+28

Unit 5

Lesson 1

99+100

Lesson 2

8

29+30

Lesson 2

26

101+102

Lesson 3

31+32

Lesson 3

103

Review 3

104

Short story

9

33

Review 1

27

105+106

Kiểm tra và chữa lỗi

34

Short story

107+108

Unit 16

Lesson 1

35+36

Kiểm tra và chữa lỗi

28

109+110

Lesson 2

10

37+38

Unit 6

Lesson 1

111+112

Lesson 3

39+40

Lesson 2

11

41+42

Lesson 3

29

113+114

Unit 17

Lesson 1

43+44

Unit 7

Lesson 1

115+116

Lesson 2

12

45+46

Lesson 2

30

117+118

Lesson 3

47+48

Lesson 3

119+120

Unit 18

Lesson 1

13

49+50

Unit 8

Lesson 1

31

121+122

Lesson 2

51+52

Lesson 2

123+124

Lesson 3

14

53+54

Lesson 3

32

125+126

Unit 19

Lesson 1

55+56

Unit 9

Lesson 1

127+128

Lesson 2

15

57+58

Lesson 2

33

129+130

Lesson 3

59+60

Lesson 3

131+132

Unit 20

Lesson 1

16

61+62

Unit 10

Lesson 1

34

133+134

Lesson 2

63+64

Lesson 2

135+136

Lesson 3

17

65+66

Lesson 3

35

137+138

Review 4 + Short story

67+68

Review 2 + Short story

139+140

Kiểm tra và chữa lỗi

18

69+70

Ôn tập

71+72

Kiểm tra và chữa lỗi

Phân phối chương trình môn tiếng Anh lớp 4

Tuần

Tiết

Đơn vị bài học

Bài học

Tuần

Tiết

Đơn vị bài học

Bài học

1

1+2

Ôn tập

19

73+74

Unit 11

Lesson 1

3+4

Unit 1

Lesson 1

75+76

Lesson 2

2

5+6

Lesson 2

20

77+78

Lesson 3

7+8

Lesson 3

79+80

Unit 12

Lesson 1

3

9+10

Unit 2

Lesson 1

21

81+82

Lesson 2

11+12

Lesson 2

83+84

Lesson 3

4

13+14

Lesson 3

22

85+86

Unit 13

Lesson 1

15+16

Unit 3

Lesson 1

87+88

Lesson 2

5

17+18

Lesson 2

23

89+90

Lesson 3

19+20

Lesson 3

91+92

Unit 14

Lesson 1

6

21+22

Unit 4

Lesson 1

24

93+94

Lesson 2

23+24

Lesson 2

95+96

Lesson 3

7

25+26

Lesson 3

25

97+98

Unit 15

Lesson 1

27+28

Unit 5

Lesson 1

99+100

Lesson 2

8

29+30

Lesson 2

26

101+102

Lesson 3

31+32

Lesson 3

103

Review 3

104

Short story

9

33

Review 1

27

105+106

Kiểm tra và chữa lỗi

34

Short story

107+108

Unit 16

Lesson 1

35+36

Kiểm tra và chữa lỗi

28

109+110

Lesson 2

10

37+38

Unit 6

Lesson 1

111+112

Lesson 3

39+40

Lesson 2

11

41+42

Lesson 3

29

113+114

Unit 17

Lesson 1

43+44

Unit 7

Lesson 1

115+116

Lesson 2

12

45+46

Lesson 2

30

117+118

Lesson 3

47+48

Lesson 3

119+120

Unit 18

Lesson 1

13

49+50

Unit 8

Lesson 1

31

121+122

Lesson 2

51+52

Lesson 2

123+124

Lesson 3

14

53+54

Lesson 3

32

125+126

Unit 19

Lesson 1

55+56

Unit 9

Lesson 1

127+128

Lesson 2

15

57+58

Lesson 2

33

129+130

Lesson 3

59+60

Lesson 3

131+132

Unit 20

Lesson 1

16

61+62

Unit 10

Lesson 1

34

133+134

Lesson 2

63+64

Lesson 2

135+136

Lesson 3

17

65+66

Lesson 3

35

137+138

Review 4 + Short story

67+68

Review 2 + Short story

139+140

Kiểm tra và chữa lỗi

18

69+70

Ôn tập

71+72

Kiểm tra và chữa lỗi

Phân phối chương trình môn tiếng Anh lớp 3

Tuần

Tiết

Đơn vị bài học

Bài học

Tuần

Tiết

Đơn vị bài học

Bài học

1

1+2

Ôn tập

19

73+74

Unit 11

Lesson 1

3+4

Unit 1

Lesson 1

75+76

Lesson 2

2

5+6

Lesson 2

20

77+78

Lesson 3

7+8

Lesson 3

79+80

Unit 12

Lesson 1

3

9+10

Unit 2

Lesson 1

21

81+82

Lesson 2

11+12

Lesson 2

83+84

Lesson 3

4

13+14

Lesson 3

22

85+86

Unit 13

Lesson 1

15+16

Unit 3

Lesson 1

87+88

Lesson 2

5

17+18

Lesson 2

23

89+90

Lesson 3

19+20

Lesson 3

91+92

Unit 14

Lesson 1

6

21+22

Unit 4

Lesson 1

24

93+94

Lesson 2

23+24

Lesson 2

95+96

Lesson 3

7

25+26

Lesson 3

25

97+98

Unit 15

Lesson 1

27+28

Unit 5

Lesson 1

99+100

Lesson 2

8

29+30

Lesson 2

26

101+102

Lesson 3

31+32

Lesson 3

103

Review 3

104

Short story

9

33

Review 1

27

105+106

KiÓm tra vµ ch÷a lçi

34

Short story

107+108

Unit 16

Lesson 1

35+36

Kiểm tra và chữa lỗi

28

109+110

Lesson 2

10

37+38

Unit 6

Lesson 1

111+112

Lesson 3

39+40

Lesson 2

11

41+42

Lesson 3

29

113+114

Unit 17

Lesson 1

43+44

Unit 7

Lesson 1

115+116

Lesson 2

12

45+46

Lesson 2

30

117+118

Lesson 3

47+48

Lesson 3

119+120

Unit 18

Lesson 1

13

49+50

Unit 8

Lesson 1

31

121+122

Lesson 2

51+52

Lesson 2

123+124

Lesson 3

14

53+54

Lesson 3

32

125+126

Unit 19

Lesson 1

55+56

Unit 9

Lesson 1

127+128

Lesson 2

15

57+58

Lesson 2

33

129+130

Lesson 3

59+60

Lesson 3

131+132

Unit 20

Lesson 1

16

61+62

Unit 10

Lesson 1

34

133+134

Lesson 2

63+64

Lesson 2

135+136

Lesson 3

17

65+66

Lesson 3

35

137+138

Review 4 + Short story

67+68

Review 2 + Short story

139+140

Kiểm tra và chữa lỗi

18

69+70

Ôn tập

71+72

Kiểm tra và chữa lỗi

Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
1 9.156
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo