Nghị quyết mới: Hỗ trợ người lao động đến 3,3 triệu đồng

Chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 116

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó hỗ trợ người lao động đến 3,3 triệu đồng.

Theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ ngày 24/9/2021, người lao động sẽ được nhận hỗ trợ bằng tiền khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên).

- Đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 - hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng).

- Mức hỗ trợ căn cứ theo thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

- Thời gian đóng dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

- Thời gian đóng từ đủ 12 tháng - dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người.

- Thời gian từ đủ 60 tháng - dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người.

- Thời gian đóng từ đủ 84 tháng - dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người.

- Thời gian đóng từ đủ 108 tháng - dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người.

- Thời gian đóng từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Trên đây là các quy định mới nhất về chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid19 của Chính phủ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 277
0 Bình luận
Sắp xếp theo