Nghị quyết 41/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020

Nghị quyết số 41 2020 của Chính Phủ

Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020. Trong đó không hỗ trợ dàn trải cho mọi đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid, đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020.

Chính phủ chỉ đạo giảm tiền điện cho khách hàng

Ngày 09/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020, trong đó có một số giải pháp nổi bật nhằm phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Về giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ chỉ đạo cân đối thêm 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết 71/2018/QH14 và bổ sung thêm 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho 04 ngân hàng thương mại do NHNN Việt Nam chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính triển khai thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh theo đề xuất của Bộ Công Thương.

Về Dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chính phủ yêu cầu đảm bảo nguyên tắc: Hỗ trợ cho đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, ngừng việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động của dịch, không hỗ trợ dàn trải mọi đối tượng.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát kỹ, không hỗ trợ dàn trải cho mọi đối tượng, đảm bảo hỗ trợ theo nguyên tắc:

- Chỉ hỗ trợ cho các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, ngừng việc làm, không bảo đảm mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp của dịch;

- Chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong đảm bảo an sinh xã hội với người lao động;

- Có sự phân chia hợp lý giữa ngân sách Trung ương với ngân sách địa phương;

- Xác định rõ trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp trong việc xác định và bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi, lợi dụng chính sách.

Ngoài ra, để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian phòng, chống dịch, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đặc biệt, chủ trì, phối hợp xem xét các khoản vay cho cân đối ngân sách từ các tổ chức tài chính quốc tế, đáp ứng nhu cầu đầu tư, phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội…

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời các bạn sử dụng file tải về ở cuối bài để xem đầy đủ thông tin chi tiết Nghị quyết.

Đánh giá bài viết
1 117
Bài liên quan