Nghị định 89/2019/NĐ-CP

Nghị định số 89/2019/NĐ-CP

Nghị định 89/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Tóm tắt nội dung Nghị định 89/2019/NĐ-CP

Sửa đổi quy định về vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp hàng không

Theo đó, mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp hàng không khai thác đến 10 tàu bay là 300 tỷ đồng Việt Nam, khác với quy định cũ là 700 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế và 300 tỷ đồng Việt Nam nếu chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa. Đối với doanh nghiệp khai thác từ 11 đến 30 tàu bay thì mức vốn tối thiểu là 600 đồng (bằng mức quy định cũ đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa).

Thời gian Cục Hàng không Việt Nam báo cáo kết quả thẩm định với Bộ Giao thông Vận tải cũng được giảm từ 30 ngày xuống còn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Ngoài ra, Nghị định cũng bãi bỏ quy định về việc doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không đăng tải nội dung của giấy phép trên 03 số báo liên tiếp các, sau khi được cấp phép.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hàng không được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 65
Bài liên quan