Nghị định 56/2020/NĐ-CP quản lý và sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài

Nghị định số 56/2020/NĐ-CP

Nghị định 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Không sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế và trả các loại phí

Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
Cụ thể, vốn vay ODA, vay ưu đãi được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Không sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, mua sắm ô tô (trừ ô tô chuyên dụng được cấp có thẩm quyền quyết định), vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành; chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí hoạt động của Ban Quản lý dự án.

Bên cạnh đó, thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chương trình, dự án kể từ ngày Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với Chương trình mục tiêu quốc gia không quá 60 ngày; Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia) không quá 45 ngày; Dự án nhóm A không quá 45 ngày.

Ngoài ra, Chính phủ cũng hướng dẫn lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thời gian quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Trình tự, thủ tục thẩm định và quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án;…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/5/2020.

Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 16/2016/NĐ-CP quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 16/2016/NĐ-CP.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Do file có dung lượng lớn nên các bạn sử dụng nút Tải về để xem toàn bộ nội dung chi tiết Nghị định 56 2020.

Đánh giá bài viết
1 494
Bài liên quan