Nghị định 48/2019/NĐ-CP

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP

Nghị định 48/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Tóm tắt Nghị định 48/2019/NĐ-CP

Tự chịu trách nhiệm về sức khỏe khi giải trí bằng phương tiện dưới nước

Người chơi phải mặc áo phao trong suốt thời gian chơi, tự chịu trách nhiệm về tình hình sức khỏe của mình khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước là nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/06/2019.

Theo đó, phương tiện vui chơi giải trí dưới nước là tàu, thuyền hoặc cấu trúc nổi khác được dùng để phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có sức chở không quá 05 người và hoạt động trong vùng hoạt động được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Nghị định quy định điều kiện đối với người điều khiển phương tiện hoạt động vui chơi giải trí dưới nước phải đủ từ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, được hướng dẫn về kỹ năng an toàn khi điều khiển. Với người lái phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 05 sức ngựa phải có giấy chứng nhận lái phương tiện theo quy định, phải mặc áo phao trong suốt thời gian tham gia hoạt động.

Đối với tổ chức, cá nhân khai thác hoạt động vui chơi, giải trí phải bố trí đủ phao, thiết bị cứu sinh cho người chơi. Đặc biệt, không cho phép người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước điều khiển phương tiện ra khỏi vùng hoạt động đã được quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 77
Bài liên quan