Nghị định 109/2018/NĐ-CP

Nghị định 109/2018/NĐ-CP - Nhiều hỗ trợ cho hộ gia đình sản xuất sản phẩm hữu cơ

Nghị định 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ ban hành ngày 29/08/2018. Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ được hỗ trợ rất nhiều từ chính phủ. Mời các bạn tham khảo.

CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 109/2018/NĐ-CP
Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018
NGHỊ ĐỊNH
NÔNG NGHIỆP HỮU
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn;
Chính phủ ban hành Nghị định nông nghiệp hữu .
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, gô, truy xuất nguồn gốc,
kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu trong các lĩnh vực trồng trọt,
chăn nuôi, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản chính sách khuyến khích phát triển sản
xuất nông nghiệp hữu cơ.
…………………
Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
Thuộc tính văn bản: Nghị định 109/2018/NĐ-CP
Số hiệu
109/2018/NĐ-CP
Loại văn bản
Nghị định
Lĩnh vực, ngành
Lĩnh vực khác
Nơi ban hành
Chính phủ
Người
Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành
29/08/2018
Ngày hiệu lực
15/10/2018
Xem thêm các văn bản pháp luật tại: https://vndoc.com/van-ban-phap-luat
Đánh giá bài viết
1 286
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo