Nghị định 07/2020/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 2020

Nghị định 07/2020/NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022.

04 điều kiện để hàng hóa được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Ngày 05/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2020/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 – 2022.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (AHKFTA) phải đáp ứng đủ 04 điều kiện là: Thuộc trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; được nhập khẩu từ các nước thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc; hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu; hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có C/O mẫu AHK theo quy định.

Trong đó, hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu được hiểu là hàng hóa được chuyển giữa 02 nước thành viên hoặc trung gian qua nhiều nước thành viên hoặc qua 01 nước không là thành viên. Đối với trường hợp hàng hóa trung gian qua nhiều nước thành viên hoặc qua 01 nước không là thành viên thì phải đáp ứng các điều kiện: Hàng hóa quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lý hoặc yêu cầu vận tải; không tham gia giao dịch thương mại, không tiêu thụ tại đó; không qua giai đoạn gia công, chế biến nào khác.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

Do file văn bản có dung lượng lớn nên mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết nội dung Nghị định 07/2020/NĐ-CP.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thuế phí được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 25
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo