Chi tiết mức tiền thưởng Đảng viên năm 2021 mới nhất

Bên cạnh lương của cán bộ, công chức, viên chức, việc không tăng lương cơ sở ảnh hưởng đến cả mức tiền thưởng của Đảng viên. Dưới đây là chi tiết mức tiền này trong năm 2021 khi không tăng lương cơ sở.

1. Mức lương cơ sở 2021 vẫn áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng

Đây là khẳng định được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 12/11/2020 tại Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Theo đó, trong năm 2020, không điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp hàng tháng… để tập trung nguồn lực phòng, chống Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đồng thời, trong năm 2021 cũng chưa điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo và vẫn tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương.

Như vậy, mức lương cơ sở năm 2021 vẫn tiếp tục áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định của Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đảng viên được nhận tiền thưởng thế nào trong năm 2021?

Cùng với việc không tăng lương cơ sở trong năm 2020, 2021 thì mức tiền thưởng của Đảng viên cũng không tăng như dự tính. Đồng thời, trong năm 2021 cũng không cải cách tiền lương như tinh thần của Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà lùi đến 01/7/2022.

Do đó, năm 2021, mức tiền thưởng của Đảng viên vẫn được tính theo công thức nêu tại Hướng dẫn số 56 năm 2015 như sau:

Tiền thưởng = Hệ số x lương cơ sở

Trong đó:

- Hệ số: Được quy định cụ thể tại Hướng dẫn 56. Với mỗi hình thức khen thưởng, mỗi đối tượng khen thưởng khác nhau thì được áp dụng hệ số khác nhau. Trong đó, có khen thưởng dành cho Đảng viên, cơ sở Đảng, khen thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng.

- Mức lương cơ sở: 1,49 triệu đồng/tháng.

Dưới đây là chi tiết mức tiền thưởng Đảng viên năm 2021 cụ thể như sau:

1/ Với tổ chức Đảng

STT

Đối tượng

Hệ số

Mức tiền thưởng

1

Chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch, vững mạnh”

1.1

Do Đảng ủy cơ sở tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn tiêu biểu trong năm

0,6

894.000 đồng

1.2

Do ban thường vụ huyện ủy tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn tiêu biểu 05 năm liền

1,5

2,235 triệu đồng

1.3

Do ban thường vụ tỉnh ủy tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn tiêu biểu trong năm

2,0

2,98 triệu đồng

2

Cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”

2.1

Ban thường vụ huyện ủy tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn tiêu biểu trong năm

2,0

2,98 triệu đồng

2.2

Ban thường vụ tỉnh ủy tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn tiêu biểu 05 năm liền

5,0

7,45 triệu đồng

2.3

Ban thường vụ tỉnh ủy tặng cờ vì đạt tiêu chuẩn tiêu biểu 05 năm liền

8,0

11,92 triệu đồng

3

Đảng bộ huyện

3.1

Ban Thường ủy tỉnh ủy tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 05 năm

10,0

14,9 triệu đồng

3.2

Ban Thường ủy tỉnh ủy tặng cờ vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 05 năm

15,0

22,35 triệu đồng

Đáng chú ý: Mức tiền thưởng của các hình thức khen thưởng do có thành tích xuất sắc, đột xuất bằng với mức tiền thưởng theo định kỳ nêu trên.

2/ Với Đảng viên

* Khen thưởng định kỳ

STT

Hình thức khen thưởng

Hệ số

Mức tiền thưởng

1

Được tổ chức cơ sở Đảng tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm

0,3

447.000 đồng

2

Được ban thường vụ huyện ủy tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền

1,0

1,49 triệu đồng

3

Được ban thường vụ tỉnh ủy tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền

1,5

2,235 triệu đồng

* Khen thưởng xuất sắc (không định kỳ): Mức tiền thưởng do có thành tích xuất sắc, đột xuất nhận được bằng mức tiền nêu trên.

3/ Gắn với huy hiệu Đảng

STT

Huy hiệu Đảng

Hệ số

Mức tiền thưởng

1

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5

2,235 triệu đồng

2

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2,0

2,98 triệu đồng

3

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

3,0

4,47 triệu đồng

4

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5

5,215 triệu đồng

5

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5,0

7,45 triệu đồng

6

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6,0

8,94 triệu đồng

7

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8,0

11,92 triệu đồng

8

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10,0

14,9 triệu đồng

9

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15,0

22,35 triệu đồng

Trên đây là mức tiền thưởng Đảng viên năm 2021 khi lương cơ sở năm 2020 và năm 2021 chưa được điều chỉnh tăng như lộ trình.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 165
0 Bình luận
Sắp xếp theo