Mức đóng BHXH thay đổi như thế nào sau ngày 1/7/2018

Những thay đổi về tiền đóng BHYT, BHXH từ 1/7/2018

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng. Do vậy mức lương đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (BHYT, BHXH) cũng sẽ thay đổi. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Theo thông tin BHXH Việt Nam cung cấp tại Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT cho PV, BTV chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn báo chí vừa qua, Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đã thông qua việc điều chỉnh từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở được nâng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng.

Theo đó, mức đóng và mức hưởng BHYT được điều chỉnh. Cụ thể, mức đóng BHYT của một số đối tượng như: người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, hộ gia đình … sẽ điều chỉnh từ 58.500 đồng/tháng lên 62.550 đồng/tháng.

Đối với mức hưởng BHYT, số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm tài chính làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng.

Cùng với đó, chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở: điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng. Mức thanh toán tổng chi phí VTYT cho một lần sử dụng DVKT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở: điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng.

Những năm qua, chính sách BHYT đang ngày càng đi vào cuộc sống, huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Năm 2017, có khoảng 80 triệu người tham gia BHYT, với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 86%, vượt 4% so với chỉ tiêu Chính phủ giao và đang tiến gần đến mục tiêu đạt 90% vào năm 2020.

Quỹ BHYT đã chi trả cho gần 170 triệu lượt người KCB BHYT và là nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

Mức đóng BHXH thay đổi như thế nào sau ngày 1/7/2018

Cách tính tiền đóng BHXH

Cụ thể, số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%

Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Còn theo quy định hiện hành, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là 1.300.000 đồng/tháng (bằng lương cơ sở).

Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp tiền lương tháng của các đối tượng nêu trên cao hơn 26.000.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 26.000.000 đồng.

Đánh giá bài viết
1 377
0 Bình luận
Sắp xếp theo