Mới: Giáo viên tiểu học được chấm 0 điểm bài kiểm tra

Quy định mới về chấm điểm bài kiểm tra học sinh tiểu học

Ngày 04/9/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Theo quy định tại Thông tư 27 này giáo viên tiểu học được chấm 0 điểm bài kiểm tra.

Chấm điểm bài kiểm tra của học sinh cũng là một nội dung đáng chú ý tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học có hiệu lực từ 20/10/2020.

Học sinh tiểu học sẽ được đánh giá bằng 02 hình thức là đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ.
Đánh giá định kỳ được thực hiện bằng điểm số kết hợp với nhận xét và được quy định cụ thể như sau (điểm d khoản 1 Điều 7):

Bài kiếm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

(Quy định trước đây: Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân…).

Quy định này được áp dụng đối với học sinh tiểu học học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, cụ thể:- Từ năm học 2020 - 2021 với học sinh lớp 1;

- Từ năm học 2021 - 2022 với học sinh lớp 2;

- Từ năm học 2022 - 2023 với học sinh lớp 3;

- Từ năm học 2023 - 2024 với học sinh lớp 4;

- Từ năm học 2024 - 2025 với học sinh lớp 5.

Như vậy, so với quy định cũ, từ 20/10/2020, học sinh lớp 1 sẽ được nhận điểm 0 nếu làm bài quá kém.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 216