Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân

Việc xác nhận tài sản chung hay tài sản riêng trước và sau hôn nhân đôi khi là cần thiết để tránh xảy ra tranh chấp về sau. Dưới đây là mẫu giấy cam kết xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân hoatieu.vn xin đăng tải để các bạn cùng tham khảo sử dụng.

Việc phân chia tài sản sau hôn nhân nếu chẳng may cuộc hôn nhân của bạn gặp trục trặc sẽ khá là rắc rối nếu bạn có nhiều tài sản riêng mà lại không chứng minh được. Chính vì vậy để không xảy ra tranh chấp về tài sản sau khi kết hôn các bạn có thể lập bản xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân như trong bài viết sau đây của VnDoc, mời các bạn cùng tham khảo.

Giấy xác nhận tài sản trước hôn nhân

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____***_____

GIẤY CAM KẾT
Tài sản riêng (trước thời kỳ hôn nhân)

Tôi tên là…………………………………………(1) sinh ngày…....……...............……………..(2)

CMND số…………...............………(3) ngày cấp………………..(4) nơi cấp………………….(5)

Hộ khẩu thường trú………………...................…………………………………………………..(6)

Nay tôi xác nhận, những tài sản nêu sau:

….……………………………………………...............………………….......……………………….

….………………………………………………...............…………….......………………………….

….………………………………………………………...............…………........…………………(7)

Là tài sản riêng của………......................….… (8) tôi.

Là…………………………………............………(9) sinh ngày….……….……...…....………..(10)

CMND số………………………(11) ngày cấp……..............……..(12) nơi cấp……..…………(13)

Hộ khẩu thường trú………………………………………..............………………....……..……(14)

Tôi xin cam kết sẽ tuyệt đối tôn trọng quyền sở hữu riêng của…….…(15) tôi và không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào về căn nhà này.

Những gì tôi trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………, ngày …/…/20….

Người làm giấy cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1),(2),(3),(4),(5),(6): Thông tin của người vợ hoặc chồng (người làm giấy cam kết)

(7): Ghi thông tin chi tiết của tài sản.

(8), (15): chồng hoặc vợ.

(9),(10),(11),(12),(13),(14): Thông tin của người chồng hoặc vợ.

Trên đây là mẫu bản cam kết xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân chung, các bạn có thể soạn ra mẫu chi tiết hơn hoặc nhờ các văn phòng luật sư để mẫu bản cam kết tài sản trước hôn nhân được chặt chẽ nhất khi đưa ra pháp luật.

Còn rất nhiều biểu mẫu hay và thông dụng khác mời các bạn tham khảo trên chuyên mục Biểu mẫu của VNDoc.

Đánh giá bài viết
1 78
0 Bình luận
Sắp xếp theo