Mẫu xác định ưu đãi đối với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi

Mẫu xác định ưu đãi đối với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi là gì? Mẫu xác định ưu đãi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu xác định ưu đãi đối với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi là gì?

Mẫu xác định ưu đãi đối với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi là mẫu bản xác định được lập ra để xác định ưu đãi đối với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. Mẫu nêu rõ nội dung xác định ưu đãi...

2. Mẫu xác định ưu đãi đối với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi

XÁC ĐỊNH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

(Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương pháp giá thấp nhất và giá đánh đánh giá)

HSDT của nhà thầu_________

Stt

Hàng hóa

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có)

ƯĐ

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng cộng

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(2) Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi;

(3) Giá dự thầu sau trừ giá trị giảm giá (nếu có) của từng loại hàng hóa tương ứng ở cột (2);

(4) Cách xác định ∆ƯĐ đối với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi = 7,5% x (3).

Mẫu xác định ưu đãi đối với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi

Mẫu xác định ưu đãi đối với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 25
0 Bình luận
Sắp xếp theo