Mẫu xác định giá đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng

Mẫu xác định giá đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng là gì? Mẫu xác định giá đánh giá gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu xác định giá đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng là gì?

Mẫu xác định giá đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng là mẫu bản xác định được lập ra để xác định giá đánh giá về hồ sơ dự thầu qua mạng. Mẫu nêu rõ nội dung xác định...

2. Mẫu xác định giá đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ

E-HSDT của nhà thầu _________

Stt

Công thức xác định giá đánh giá

Giá đánh giá(1)
(chưa tính ưu đãi)

1

2

3

Tổng cộng

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Giá đánh giá chưa bao gồm ưu đãi đối với các hàng hóa trong nước.

Mẫu xác định giá đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng

Mẫu xác định giá đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 71
0 Bình luận
Sắp xếp theo