Mẫu xác định điểm ưu đãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Mẫu xác định điểm ưu đãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là gì? Mẫu bản xác định điểm ưu đãi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu xác định điểm ưu đãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là gì?

Mẫu xác định điểm ưu đãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mẫu bản xác định được lập ra để xác định về điểm ưu đãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa. Mẫu nêu rõ nội dung xác định điểm ưu đãi, thông tin gói hồ sơ dự thầu...

2. Mẫu xác định điểm ưu đãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

XÁC ĐỊNH ĐIỂM ƯU ĐÃI

(Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá)

HSDT của nhà thầu_________

Stt

Hàng hóa

Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có)

(1)

(2)

(3)

Tổng cộng

(4)

Giá gói thầu

(5)

Điểm tổng hợp

(6)

Điểm ưu đãi

(7)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách xác định điểm ưu đãi như sau:

(2) Hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi;

(3) Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có) của từng loại hàng hóa tương ứng ở cột (2);

(5) Giá gói thầu trong KHLCNT hoặc dự toán được duyệt;

(6) Điểm tổng hợp tại Mẫu số 4;

(7) = 7,5% x [(4)/(5)] x (6).

Mẫu xác định điểm ưu đãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Mẫu xác định điểm ưu đãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo