Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu

Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu là gì? Mẫu xác định điểm tổng hợp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu là gì?

Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu là mẫu bản xác định được lập ra để xác định về điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu. Mẫu nêu rõ nội dung xác định...

2. Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu

XÁC ĐỊNH ĐIỂM TỔNG HỢP

(Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá)

HSDT của nhà thầu_________

A. Xác định điểm giá

Gnhà thầu

Gthấp nhất

Điểm giá (điểm)

(1)

(2)

(3)

Ghi chú:

(1) Là giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có) của E-HSĐXTC của nhà thầu.

(2) Là giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính.

(3) Điểm giá = (2) x (100 hoặc 1000)/(1).

B. Xác định điểm tổng hợp

Đề xuất về kỹ thuật

Đề xuất về tài chính

Điểm tổng hợp

Điểm ưu đãi (nếu có)

Điểm tổng hợp sau ưu đãi

Điểm kỹ thuật

K%

Điểm giá

G%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Điểm kỹ thuật của nhà thầu đang xét;

(2) Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong HSMT;

(3) Lấy ở bảng xác định điểm giá;

(4) Tỷ trọng điểm về giá quy định trong HSMT;

(5) = (1) x (2) + (3) x (4);

(6) Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa: điểm ưu đãi ở Mẫu 3B;

(7) = (5) + (6).

Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu

Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
0 Bình luận
Sắp xếp theo