Mẫu xác định danh mục hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi của gói thầu

Mẫu xác định danh mục hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi của gói thầu là gì? Mẫu xác định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu xác định danh mục hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi của gói thầu là gì?

Mẫu xác định danh mục hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi của gói thầu là mẫu bản xác định được lập ra để xác định về danh mục hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi của gói thầu. Mẫu nêu rõ danh mục hàng hóa...

2. Mẫu xác định danh mục hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi của gói thầu

XÁC ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƯỢNG
ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI CỦA GÓI THẦU
(Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Trường hợp hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì tổ chuyên gia tiến hành kiểm tra, tính toán lại về tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước để xác định chính xác hàng hóa do nhà thầu chào có thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi hay không. Từ đó, xác định các hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong tổng số các loại hàng hóa theo yêu cầu của HSMT để làm cơ sở xác định ∆ƯĐ theo Mẫu số 3A hoặc Mẫu số 3B như sau:

Stt

Hàng hóa

Nhà thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

. . .

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong các hàng hóa theo yêu cầu của HSMT.

(2) Ghi tên các nhà thầu chào hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.

Mẫu xác định danh mục hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi của gói thầu

Mẫu xác định danh mục hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi của gói thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo