Mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê

Mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê là gì? Mẫu trích lục được trình bày như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê là gì?

Mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê là mẫu bản trích lục được lập ra để trích lục, sao y bản đồ địa chính khu đất thuê. Mẫu trích lục nêu rõ tên công trình, diện tích đất thuê...

2. Mẫu trích lục về bản đồ địa chính khu đất thuê

Mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê

Mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê là mẫu bản trích lục được lập ra để ghi chép về việc trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê.

Mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê nêu rõ:

Thông tin cơ quan trích lục

Nội dung trích lục

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo