Mẫu tọa độ các điểm khống chế vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu tọa độ về các điểm khống chế vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu tọa độ các điểm khống chế vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước là mẫu bản tọa độ về các điểm khống chế vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước. Mẫu được ban hành theo Nghị định 48/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Tọa độ các điểm khống chế vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Tọa độ các điểm khống chế vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước của ....

(theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục ....0...” mũi chiếu ...0)

Điểm

X(m)

Y(m)

Ghi chú

I

Vùng hoạt động số 1

B1

B2

B3

B4

II

Vùng hoạt động số 2

A1

A2

A3

A4

...

III

Vùng hoạt động số 3

C12

C13

C14

C15

Mẫu tọa độ các điểm khống chế vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu tọa độ các điểm khống chế vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
0 Bình luận
Sắp xếp theo