Mẫu tờ khai cá nhân cho người hoạt động kháng chiến

Mẫu bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Mẫu tờ khai cá nhân cho người hoạt động kháng chiến là mẫu tờ khai dành cho cá nhân để đề nghị được giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của người khai, thông tin người thân trong gia đình... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai tại đây.

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến

Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần

Bản khai cá nhân

Mẫu tờ khai cá nhân cho người hoạt động kháng chiến

Mẫu tờ khai cá nhân cho người hoạt động kháng chiến

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai cá nhân cho người hoạt động kháng chiến như sau:

Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được chia làm 2 phần chính. Phần khai về người có công gồm các thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, trú quán, quá trình tham gia hoạt động kháng chiến với các mốc thời gian cụ thể và tình trạng bệnh tật, sức khỏe hiện tại. Tiếp theo là phần khai về con đẻ trong trường hợp người tham gia kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật.

Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phải có xác nhận của xã, phường nơi người làm đơn đang cư trú về tình trạng bệnh tật của con mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến
bị nhiễm chất độc hóa học

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên:............................................................................................................................

Sinh ngày..........tháng...........năm.............. Nam/Nữ:..........................................................

Nguyên quán:......................................................................................................................

Trú quán:............................................................................................................................

Có quá trình tham gia hoạt động kháng chiến như sau:

TT

Thời gian

Cơ quan/Đơn vị

Địa bàn hoạt động

1

Từ tháng ... năm ...

đến tháng ... năm ...

2

Tình trạng bệnh tật, sức khỏe hiện nay:

.........................................................................................................................................

2. Phần khai về con đẻ (trường hợp người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật).

TT

Họ tên

Năm sinh

Tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh

1

2

.... ngày... tháng... năm.......
Xác nhận của xã, phường .........
Ông (bà) ............................hiện cư trú tại ...............,
có .... con đẻ dị dạng, dị tật cụ thể như sau:
.........................................
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
.... ngày ... tháng ... năm ......
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đánh giá bài viết
1 3.359
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo