Mẫu TMĐT-4: Đề cương Báo cáo kết quả đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Mẫu TMĐT-4: Đề cương Báo cáo kết quả đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử là gì? Mẫu đề cương báo cáo kết quả đánh giá tín nhiệm website gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu TMĐT-4: Đề cương Báo cáo kết quả đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử là gì?

Mẫu TMĐT-4: Đề cương Báo cáo kết quả đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử là mẫu bản đề cương được lập ra để nêu ra đề cương báo cáo về kết quả đánh giá tín nhiệm của website thương mại điện tử. Mẫu nêu rõ nội dung đề cương, nội dung đánh giá tín nhiệm... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu TMĐT-4: Đề cương Báo cáo kết quả đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Mẫu TMĐT-4

Mẫu đề cương Báo cáo kết quả đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

1. Tên thương nhân, tổ chức

2. Địa chỉ

3. Điện thoại/Fax/Email

4. Kết quả đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

Mẫu TMĐT-4: Đề cương Báo cáo kết quả đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Mẫu TMĐT-4: Đề cương Báo cáo kết quả đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 23
0 Bình luận
Sắp xếp theo