Mẫu TMĐT-3: Đề cương báo cáo tình hình của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Mẫu TMĐT-3: Đề cương báo cáo tình hình của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là gì? Mẫu đề cương báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu TMĐT-3: Đề cương báo cáo tình hình của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là gì?

Mẫu TMĐT-3: Đề cương báo cáo tình hình của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là bản đề cương được lập ra để nêu đề cương báo cáo tình hình của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Mẫu nêu rõ nội dung đề cương, tình hình cung cấp dịch vụ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu TMĐT-3: Đề cương báo cáo tình hình của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Mẫu TMĐT-3

Mẫu đề cương Báo cáo về tình hình hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử/ ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1. Tên thương nhân, tổ chức

2. Địa chỉ

3. Điện thoại/Fax/Email

4. Tình hình hoạt động của website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

- Mô hình hoạt động, phạm vi hoạt động

- Nguồn vốn đầu tư

- Tiện ích, công cụ hỗ trợ và chính sách trên website/ ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

- Tình hình kinh doanh trên các website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

- Các khó khăn, trở ngại khi vận hành website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

Mẫu TMĐT-3: Đề cương báo cáo tình hình hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Mẫu TMĐT-3: Đề cương báo cáo tình hình hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 30
0 Bình luận
Sắp xếp theo