Mẫu thống kê số lượng dự án hợp tác quốc tế xây dựng pháp luật ở cấp bộ, ngành trung ương

Mẫu thống kê số lượng dự án hợp tác quốc tế xây dựng pháp luật ở cấp bộ, ngành trung ương là gì? Mẫu bản thống kê số lượng dự án gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thống kê số lượng dự án hợp tác quốc tế xây dựng pháp luật ở cấp bộ, ngành trung ương là gì?

Mẫu thống kê số lượng dự án hợp tác quốc tế xây dựng pháp luật ở cấp bộ, ngành trung ương là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về số lượng dự án hợp tác quốc tế xây dựng pháp luật ở cấp bộ, ngành trung ương. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê, dự án hợp tác...

2. Mẫu thống kê số lượng dự án hợp tác quốc tế xây dựng pháp luật ở cấp bộ, ngành trung ương

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT Ở CẤP BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

THỜI GIAN THỐNG KÊ TỪ: 24/5/2005 ĐẾN 30/6/2019
(Kèm theo Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020)

STT

Dự án hợp tác quốc tế

Cơ quan chủ quản

Đối tác tài trợ

Thời gian thực hiện

Mẫu thống kê số lượng dự án hợp tác quốc tế xây dựng pháp luật ở cấp bộ, ngành trung ương

Mẫu thống kê số lượng dự án hợp tác quốc tế xây dựng pháp luật ở cấp bộ, ngành trung ương

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 16