Mẫu thống kê những người mới truy tố

Mẫu thống kê những người mới truy tố là gì? Mẫu thống kê gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thống kê những người mới truy tố là gì?

Mẫu thống kê những người mới truy tố là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về những người mới truy tố. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê, thông tin những người mới truy tố... Mẫu được ban hành theo Quyết định 51/QĐ-VKSTC-TKTP. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

2. Mẫu thống kê những người mới truy tố

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………………………….

Thống kê cấp: …………………..

Mã đơn vị: ………………………

THỐNG KÊ NHỮNG NGƯỜI MỚI TRUY TỐ

Ban hành theo Quyết định số 51 ngày 14/2/2010 của Viện trưởng VKSNDTC

Báo cáo: …. tháng

STT

TỘI DANH
(THEO THỨ TỰ GHI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỤ)

ĐIỀU LUẬT

Tổng số người mới truy tố

TRONG ĐÓ: SỐ NGƯỜI

Dưới 18 tuổi

Tr/đó:

Từ 18 tuổi đến dưới 60 tuổi

Từ 60 tuổi trở lên

Nữ

Nam

Từ 16 đến dưới 18 tuổi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ và tên)

……….., ngày ….. tháng …. năm 20….
VIỆN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu thống kê những người mới truy tố

Mẫu thống kê những người mới truy tố

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
0 Bình luận
Sắp xếp theo