Mẫu thống kê học sinh, sinh viên tốt nghiệp

Mẫu bản thống kê số học sinh, sinh viên tốt nghiệp

Mẫu bản thống kê số học sinh, sinh viên tốt nghiệp là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về số học sinh, sinh viên tốt nghiệp. Mẫu bản thống kê nêu rõ tổng số học sinh, sinh viên... Mẫu được ban hành theo Quyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản thống kê số học sinh, sinh viên tốt nghiệp như sau:

Thống kê học sinh, sinh viên tốt nghiệp

Tổng số HS, SV

TS đến kỳ TN

Số thực TN

Xếp loại tốt nghiệp

TB

TBK

Khá

Giỏi

Xuất sắc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Hướng dẫn lập biểu:

1. Tổng số HS, SV: Ghi tổng số HS, SV của trường

2. Tổng số đến kỳ TN: Ghi tổng số HS, SV của trường đến kỳ tốt nghiệp

3. Số thực TN: Ghi tổng số HS, SV của trường tốt nghiệp

4. Xếp loại tốt nghiệp

5. Xếp loại khi tuyển sinh: Ghi xếp loại học tập của số học sinh, sinh viên tốt nghiệp theo đầu vào (khi tuyển sinh) để có cơ sở so sánh chất lượng đào tạo giữa đầu vào và đầu ra.

Mẫu bản thống kê số học sinh, sinh viên tốt nghiệp

Mẫu bản thống kê số học sinh, sinh viên tốt nghiệp

Đánh giá bài viết
1 32
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo