Mẫu thống kê học sinh, sinh viên theo cơ cấu xã hội

Mẫu bảng thống kê học sinh, sinh viên theo cơ cấu xã hội

Mẫu bảng thống kê học sinh, sinh viên theo cơ cấu xã hội là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc thống kê học sinh, sinh viên theo cơ cấu xã hội. Mẫu bảng thống kê nêu rõ số học sinh, sinh viên... Mẫu được ban hành theo Quyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng thống kê học sinh, sinh viên theo cơ cấu xã hội như sau:

Thống kê học sinh, sinh viên theo cơ cấu xã hội

Trình độ / Ngành đào tạo

Tổng số HS,SV

Giới tính

Thành phần xuất thân

Dân tộc

Tôn giáo

Khu vực

Nam

Nữ

CN, VC

Nông dân

Khác

Kinh

Thiểu số

Không

KV1

KV2

KV2-NT

KV3

Vùng KK (135)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Cao đẳng

Ngành 1

Ngành 2

......

Đại học chính quy

Ngành 1

Ngành 2

......

TCCN

Ngành 1

Ngành 2

......

Toàn trường

Ngành 1

Ngành 2

......

Mẫu bảng thống kê học sinh, sinh viên theo cơ cấu xã hội

Mẫu bảng thống kê học sinh, sinh viên theo cơ cấu xã hội

Đánh giá bài viết
1 54
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo