Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh

Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh

Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh (Out of stock notice) là mẫu đơn do hoatieu.vn sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu thông báo này gồm các nội dung như tên khách hàng, ngày đặt hàng, điện thoại, địa chỉ, miêu tả sản phẩm, dự kiến ngày vận chuyển.

Mẫu hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh

Hướng dẫn viết hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh

Out of Stock Notice

Date: ________________________________ Order No.______________________________
Order Date: ___________________________
ID No. _________________________________
Customer: ____________________________Phone No. ______________________________
Email: _______________________________URL: __________________________________
Address: ________________________________________________________________________________
City _________________________________State: ___________ Zip: __________________
Item
Item #Quantity ItemDescription Est. Shipping Date

The aforementioned order cannot be filled at this time as the item is currently out of stock. It will be made available at the earliest possible time. We apologize for the inconvenience.

Mẫu thông báo hết hàng

Đánh giá bài viết
1 2.270
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.