Mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung

Mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung là gì? Mẫu thỏa thuận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung là gì?

Mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung là mẫu bản thỏa thuận được lập ra để thỏa thuận về việc phân chia nghĩa vụ nuôi con chung.

2. Mẫu thỏa thuận về việc phân chia nghĩa vụ nuôi con chung

Mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung

Mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung là mẫu bản thỏa thuận được lập ra để ghi chép về việc thỏa thuận phân chia nghĩa vụ nuôi con chung.

Mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung gồm những nội dung:

Thông tin hai bên

Nội dung thỏa thuận

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo