Mẫu thỏa thuận phân chia di sản

Mẫu thỏa thuận phân chia di sản là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung gì và được trình bày như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thỏa thuận phân chia di sản là gì?

Mẫu thỏa thuận phân chia di sản là mẫu đơn được lập ra để thỏa thuận về việc phân chia di sản. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của các bên, tài sản phân chia...

2. Mẫu thỏa thuận phân chia di sản

Mẫu thỏa thuận phân chia di sản

Phân chia di sản theo pháp luật là Chia di sản thành các phần bằng nhau và giao di sản cho những người ở cùng hàng thừa kế được hưởng.

Mẫu thỏa thuận phân chia di sản được lập ra để ghi chép về việc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Mẫu thỏa thuận phân chia di sản gồm các nội dung:

+ Thông tin các bên tham gia

+ Nội dung thỏa thuận

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
0 Bình luận
Sắp xếp theo