Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép mới nhất

Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép mới nhất

Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép là theo dõi chế độ nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương của cán bộ, công chức, nhân viên nhà nước, công ty, của sinh viên, học sinh,...Mời các bạn cùng tham khảo.

Đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn xin nghỉ ốm

Đơn xin nghỉ việc

Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet)

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày - Tiếng Anh

Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép

Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép

Nội dung chi tiết mẫu sổ theo dõi nghỉ phép mời các bạn tham khảo như sau:

SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP NĂM…………

STT MSNV
Họ tên
Chức danh Bộ phận Ngày vào
Số ngày phép

Đợt 1


Đợt 2


Đợt 3

Từ ngày đến ngày
Tổng số ngày
Số ngày còn lại
Từ ngày đến ngày
Tổng số ngày
Số ngày còn lại
Từ ngày đến ngày Tổng số ngày Số ngày còn lại
A B C D E F G H I J = G - I K L M = J - L N O P = M - O
Đánh giá bài viết
3 19.254
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo