Mẫu sổ theo dõi công tác huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc

Mẫu sổ theo dõi về công tác huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc

Mẫu sổ theo dõi về công tác huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về công tác huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc. Mẫu nêu rõ nội dung huấn luyện, người tham gia huấn luyện... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu sổ theo dõi về công tác huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc như sau:

SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN SƠ CỨU, CẤP CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC

Năm…………….

I. Thông tin chung

1.1. Tên cơ sở huấn luyện: …………………..……………….………………………..

1.2. Thời gian thực hiện huấn luyện (lần đầu/huấn luyện lại hằng năm): ………...

1.3. Giảng viên thực hiện huấn luyện:

- …………………….…………………….…………………….…………………….……

- …………………….…………………….…………………….…………………….……

2. Danh sách người lao động được huấn luyện

TT

Họ và tên

Năm sinh

Vị trí làm việc

Chữ ký của người được huấn luyện

Nam

Nữ

1

2

3

...

(*) Đối với các trường hợp đã được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phải lưu giữ sổ theo dõi người lao động được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

3. Danh sách thành viên lực lượng sơ cứu được huấn luyện

TT

Họ và tên

Năm sinh

Vị trí làm việc

Chữ ký của người được huấn luyện

Nam

Nữ

1

2

3

...

Xác nhận của người sử dụng lao động
(ký, đóng du)

Xác nhận của tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu
(ký, đóng du)

Mẫu sổ theo dõi về công tác huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc

Mẫu sổ theo dõi về công tác huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc

Đánh giá bài viết
1 787
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo