Mẫu sổ gốc cấp bằng cử nhân

Mẫu sổ gốc cấp bằng cử nhân là gì? Mẫu sổ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ gốc cấp bằng cử nhân là gì?

Mẫu sổ gốc cấp bằng cử nhân là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc cấp bằng cử nhân. Mẫu nêu rõ thông tin khóa học, hình thức đào tạo, thông tin người học... Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Mẫu sổ gốc cấp bằng cử nhân

CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP VĂN BẰNG
-------

SỔ GỐC CẤP BẰNG CỬ NHÂN (BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG SƯ PHẠM/ BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP SƯ PHẠM)

Khóa học: …………………………………..………………………………………….

Hình thức đào tạo: …………………………………………………………………….

Quyết định công nhận tốt nghiệp số .... ngày .... tháng .... năm …………………

Số TT

Họ và tên người học

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Giới tính

Dân tộc

Quốc tịch

Ngành đào tạo

Năm tốt nghiệp

Xếp loại tốt nghiệp

Số hiệu văn bằng

Số vào sổ gốc cấp văn bằng

Người nhận văn bằng ký và ghi rõ họ tên

Ghi chú

Địa danh, ngày ….. tháng .... năm ………….
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP VĂN BẰNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu sổ gốc cấp bằng cử nhân

Mẫu sổ gốc cấp bằng cử nhân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 46
0 Bình luận
Sắp xếp theo