Mẫu sổ dự giờ mầm non

Mẫu sổ dự giờ mầm non

Mẫu sổ dự giờ mầm non là mẫu sổ dự giờ dành cho giáo viên mầm non khi tham gia dự giờ, thăm lớp hoặc thao giảng tại các lớp mầm non. Mẫu nêu rõ giáo viên dạy, thời gian dạy và tên bài dạy, chỉ rõ những hoạt động của thầy và trò, đánh giá nhận xét về tiết dạy đó. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu sổ dự giờ mầm non.

Mẫu sổ tổng phụ trách đội

Mẫu sổ dự giờ của giáo viên

Mẫu sổ chi đội

Mẫu sổ dự giờ mầm non

Mẫu sổ dự giờ mầm non

Nội dung cơ bản của mẫu sổ dự giờ mầm non tại đây:

Thứ..... ngày.....tháng.....năm......

Tường thuật tiết dạy

Dự giờThăm lớpHội giảng thao giảng

Họ và tên người dạy ..................................................................... Lớp: ...................

Từ ...........giờ.......phút.........đến.............giờ.......phút

Tên bài dạy: .............................................................................................................

Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhNhận xét

Đánh giá tiết dạy

Ưu điểm: ................................................................................................................

Tồn tại: ..................................................................................................................

Các lĩnh vựcMức điểmĐiểm
I2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5
2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5
2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5
II2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5
2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5
2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5
III2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5
IV2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5
2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5
2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5
Tổng điểm
Xếp loại

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin mẫu sổ dự giờ mầm non.

Đánh giá bài viết
1 10.306
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.