Mẫu phiếu quản lý sinh viên

Mẫu biểu phục vụ công tác quản lý sinh viên

Mẫu phiếu quản lý sinh viên dùng để lưu trữ các thông tin về sinh viên như: Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại, thông tin về gia đình .......... Phiếu phục vụ cho công tác quản lý sinh viên. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu quản lý sinh viên như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN

Lớp: ………………………..........................

Họ và tên:......................................................................

Ngày sinh: ……………………Đối tượng:………… Khu vực:......................

Nơi sinh: (Quận/ Huyện/ Thị xã) ……………………… (Tỉnh/TP).....................

Dân tộc: …………… Tôn giáo ……………… Ngày vào Đoàn: ……./……/

Ngày tốt nghiệp THPT: ………/……/……… Số CMND:

Hộ khẩu thường trú (HKTT):

Số nhà, đường, phố/ấp, thôn......................................

Phường/Xã:……………………………………… Điện thoại:.........................

Quận/Huyện/Thị xã:.........................................................................

Tỉnh/TP:...............................................

Địa chỉ ngoại trú ( HSSV ở trọ học buộc phải khai mục này):

Số nhà, đường:...............................................................................

Họ tên chủ trọ:………………………………………………………

Phường:…………………………………………. Điện thoại :

Quận:……………………………………………..Tỉnh:/TP:

Thông tin thành phần gia đình:

Họ và tên cha:………………………………………… Nghề nghiệp:..................

Họ và tên mẹ:…………………………………………. Nghề nghiệp:....................

Thông tin thành phần gia đình: Công nhân............Nông dân...........CB-CNV............Khác

Số lượng anh, chị em ruột trong gia đình:…………………….. trong đó:………nam, ………..nữ

Đối tượng ưu tiên (nếu có):.........................

Con liệt sĩ............................Con gia đình có công với cách mạng...................

Con thương binh:.....................Con bệnh binh:............................................

Ghi chú: Nếu HSSV thay đổi địa chỉ ngoại trú thì phải khai lại phiếu này và nộp cho Phòng CTCT-QLSV trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi địa chỉ ngoại trú. Nếu HSSV vi phạm sẽ bị trừ điểm đánh giá kết quả rèn luyện HSSV.

………., ngày tháng năm

Xác nhận của chủ nhà trọ HSSV ký và ghi rõ họ tên

(chỉ áp dụng cho HSSV ở ngoại trú)

Mẫu phiếu quản lý sinh viên

Phiếu quản lý sinh viên

Đánh giá bài viết
1 1.220
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.