Mẫu phiếu người bảo trợ

Mẫu tờ khai người hướng dẫn

Mẫu tờ khai người hướng dẫn là mẫu phiếu tờ khai được lập ra để khai báo thông tin của người hướng dẫn đăng ký tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của học sinh tham gia, nội dung của phiếu khai... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai người hướng dẫn tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai người hướng dẫn như sau:

TỜ KHAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN (1)

(Bắt buộc cho tất cả các dự án)

Họ và tên học sinh: .....................................................................................

Tên dự án: ..................................................................................................

1) Tôi đã tìm hiểu hướng dẫn và thể lệ của Cuộc thi.

2) Tôi đã xem xét Bảng kiểm của học sinh và Kế hoạch nghiên cứu.

3) Tôi đã cùng làm việc với học sinh và chúng tôi đã thảo luận về những rủi ro trong dự án.

4) Dự án có liên quan đến một số yêu cầu sau đây cần sự phê duyệt của Hội đồng thẩm định:

Con người

Động vật có xương sống

Tác nhân sinh học nguy hiểm

Vi sinh vật

rDNA Mô

5) Các thủ tục đòi hỏi phải hoàn thành cho dự án

Bảng kiểm cho người hướng dẫn (1)

Bảng kiểm dành cho học sinh (1A)

Kế hoạch nghiên cứu

Phiếu phê duyệt dự án

Phiếu Cơ quan nghiên cứu có kiểm soát (Nếu có, sau khi hoàn thành thí nghiệm)

Phiếu dự án tiếp tục (Nếu có)

6) Các phiếu khác theo yêu cầu nếu dự án liên quan đến một số nội dung sau:

Con người (Yêu cầu sự phê duyệt trước của Hội đồng thẩm định)

Phiếu người tham gia (4)

Phiếu cho phép thông tin về con người (Nếu có)

Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (2) (Nếu có)

Động vật có xương sống (Yêu cầu sự phê duyệt trước)

Phiếu động vật có xương sống (5A) (Thực hiện ở trường/nhà/cơ sở nghiên cứu thực tế)

Phiếu động vật có xương sống (5B) (Thực hiện tại cơ quan nghiên cứu có kiểm soát)

Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (2) (Nếu có)

Tác nhân sinh học nguy hiểm (Yêu cầu sự phê duyệt trước của Hội đồng thẩm định)

Phiếu đánh giá rủi ro của tác nhân sinh học nguy hiểm (6A)

Phiếu sử dụng mô người và động vật có xương sống (6B) (Cùng phiếu 6A khi dự án có sử dụng mô tươi hay đông lạnh, tế bào gốc, máu, sản phẩm từ máu và dịch cơ thể).

Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (2) (Nếu có)

Phiếu đánh giá rủi ro (3) (Yêu cầu cho tất cả các dự án sử dụng sinh vật đơn bào; vi sinh vật; phân bón; nhiên liệu; phân hủy cấu trúc thực vật…)

Hóa chất, hoạt động và thiết bị nguy hiểm (Không yêu cầu sự phê duyệt trước)

Phiếu đánh giá rủi ro (3)

Phiếu xác của nhà khoa học chuyên ngành (2) (Yêu cầu đối với các dự án sử dụng chất bị kiểm soát theo luật về ma túy, nếu có)

............, ngày...tháng...năm...

Người bảo trợ

Điện thoại/Email

..................................................................................................................

Mẫu tờ khai người hướng dẫn

Mẫu tờ khai người hướng dẫn

Đánh giá bài viết
1 159
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo