Mẫu nhận xét môn Đạo đức tiểu học theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Đạo đức tiểu học theo Thông tư 27 là các mẫu nhận xét đánh giá học sinh mới nhất hiện nay theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Mẫu nhận xét học kỳ 2 môn Đạo đức theo Thông tư 27

Giữa học kỳ II
Mức đạt đượcNhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Nội dung
TNắm được kiến thức chuẩn,vận dụng kiến thức có hiệu quả.
HHoàn thành kiến thức nội dung môn học.
HHoàn thành nội dung kiến thức kĩ năng dung môn học.
HHoàn thành nội dung môn học .
TNắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản các bài học. Hoàn thành tốt nội dung môn học.
HNắm được kiến thức kĩ năng các bài học.
TNắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
HNắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập
HNắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập
TBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
TNắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt .
TNắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành tốt nội dung môn học.
TNắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
TNắm được hành vi đạo đức đã học và vận dụng làm bài tập tốt.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học .
HHoàn thành nội dung môn học GK 2.
HNắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành nội dung môn học.
TNắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
HBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành nội dung môn học .
TBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
TBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
HBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống.
TNắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
TBiết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống . Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng đã học .
TNắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
TNắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
HHoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2.
TNắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học giữa kì 2 .
HHoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
HNắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành nội dung các bài học.
HHoàn thành nội dung kiến thức kĩ năng dung các bài học.
TNắm được kiến thức kĩ năng cơ bản môn học vận dụng làm bài tập tốt.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng cơ bản các bài học .
TNắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
TBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học
TBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học
HNắm được kiến thức kĩ năng cơ bản các bài học .
TNắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
TBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
HBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành nội dung các bài học .
TNắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
TBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
HNắm được kiến thức kĩ năng các bài học.
HHoàn thành nội dung các bài học GK 2.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2.
HNắm được kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
TCó hành vi ứng xử phù hợp với thực tế . Hoàn thành tốt nội dung môn học .
TNắm được chuẩn kiến thức kĩ năng đã học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
HHoan thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
HNắm đước kiến thức kĩ năng các bài học vận dụng làm bài tập .
HHoàn thành nội dung các bài học.
HNắm được kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
TBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
TBiết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .

2. Lời nhận xét môn Đạo đức tiểu học theo Thông tư 27

ĐẠO ĐỨC

Em biết đánh giá tính chất đúng/sai của những thái độ và hành vi đạo đức đã học.

Em biết tự giác thực hiện những việc làm ở trường.

Em nêu được những việc tự giác làm ở nhà.

Em biết kể lại những việc em đã tự giác thực hiện ở trường.

Em biết kể lại những việc em đã tự giác thực hiện ở nhà.

Em biết quan tâm giúp đỡ bạn bè tự giác trong học tập và sinh hoạt ở trường.

Em biết thể hiện thái độ đồng tình với những hành vi đạo đức tốt.

Em nêu được những biểu hiện của sự quan tâm và chăm sóc ông bà, cha mẹ.

Em biết điều chỉnh thái độ và hành vi đạo đức phù hợp.

Em biết nhắc nhở bạn bè điều chỉnh thái độ và hành phi đạo đức phù hợp

Em biếp áp dụng các hành vi đạo đức đã học vào thực tiễn.

Em biết tự giác tham gia các hoạt động nhóm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.448