Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự

Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự là gì? Mẫu bản nhận xét đánh giá gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự là gì?

Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự là mẫu bản nhận xét được lập ra để ghi chép về việc nhận xét đánh giá nhân sự. Mẫu nêu rõ nội dung nhận xét, nội dung đánh giá, thông tin của người nhận xét đánh giá...

2. Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ1

(Của Chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình)

Họ và tên: ………………….. Nam/Nữ

Ngày sinh:

Chức vụ, đơn vị công tác:

1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú:

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

3. Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú:

4. Nhận xét khác:

Bản nhận xét này được làm thành 04 bản (03 bản gửi cho cơ quan, 01 bản lưu tại Chi ủy nơi cư trú).

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……, ngày.... tháng.... năm....
T/M CHI ỦY
(Ký, ghi rõ họ tên)

1 Trường hợp nhân sự không phải là Đảng viên thì lấy ý kiến của UBND xã/phường nơi cư trú

Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự

Mẫu nhận xét, đánh giá nhân sự

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 378
0 Bình luận
Sắp xếp theo