Mẫu lịch phổ biến thông tin thống kê y tế

Mẫu lịch phổ biến thông tin thống kê y tế là gì? Mẫu lịch phổ biến thông tin gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu lịch phổ biến thông tin thống kê y tế là gì?

Mẫu lịch phổ biến thông tin thống kê y tế là mẫu lịch được lập ra để ghi chép về việc phổ biến thông tin thống kê y tế. Mẫu nêu rõ thời gian phổ biến, thông tin phổ biến...

2. Mẫu lịch phổ biến thông tin thống kê y tế

LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ Y TẾ NĂM ....

STT

Tên chỉ tiêu thống kê

Loại thông tin

Thời gian công bố

Hình thức phổ biến

Cơ quan chịu trách nhiệm phổ biến

Mẫu lịch phổ biến thông tin thống kê y tế

Mẫu lịch phổ biến thông tin thống kê y tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7